Moj internet dnevnik
Svjetionik
Clicksense
Google oglasi
Silan Bog
Anketa
Da li vjerujete u vjernost prije braka i apstinenciju od seksa?

Anketa
Što je za Vas Bog?


Anketa
Vjerujete li da dobre osobe, koje pomažu i žive za druge, imaju poseban blagoslov u svom životu?Arhiva
Zagreb, vrijeme
O Bogu
O duhovnom svijetu
Blog - listopad 2016
ponedjeljak, listopad 31, 2016
Što je grijeh? Grijeh nastaje iz privatne točke gledišta. Propast također nastaje u privatnoj sferi. Zlo je isto. Kada se privatne stvari slijede preko određenog stupnja, one manifestiraju zlo. Privatne stvari imaju određene granice; kada se ona prijeđu, rezultat je grijeh, zlo i propast.

Dakle, što je pozicija koja može biti zauvijek dobra, vječno napredna i vječno sretna? Što je pozicija koja može spriječiti grijeh, zlo i propast? To je javna pozicija. Čak i kada jedete, činite to u javnoj poziciji. Kada radite, vodite posao s javnog stajališta. Kada govorite, prenesite situaciju javnim riječima. Na taj način, živite povezujući sve aspekte vašeg života sa javnim stvarima. Takvi ljudi ne mogu ići u pakao čak ni ako to pokušaju.

Daniel91 @ 18:46 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, listopad 30, 2016
Kojima od slijedećih stvari biste radije posvetili svoj cijeli život – privatnim ili javnim? Jedne i druge nisu posvećene istoj svrsi. Ljudi koji su istupili naprijed, riskirajući svoje živote da bi ih u potpunosti posvetili javnom dobru i javnoj naknadi, postat će veliki ljudi. Takva grupa ljudi stvorit će jednu novu povijest.

Pošto se suočavamo s takvim trenutkom, kako ćemo provesti ostatak našeg života? To je kurs patnje kroz koji sada morate proći. Kada živite svoj život, pitanje je hoćete li živjeti individualistički, ili javno. Za koga jedete, oblačite se, kupujete i prodajete stvari u svom svakodnevnom životu? Da li je to sve za vas, ili za Boga? Pitanje je da li je vaš život privatni ili javni. Pitanje je također i hoćete li u svim tim aktivnostima imati osobnu ili javnu svijest.

Daniel91 @ 14:45 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, listopad 29, 2016
Da li želite primiti nebesku sreću? Da li želite živjeti vječno? Da biste to učinili, morate postati javni ljudi. Kad odgajate svoju djecu, nemojte ih voljeti samo kao svoju. Postanite roditelji koji vole svoju djecu kao buduće žrtve za boljitak svih ljudi svijeta. Kada držite svoje bebe na grudima i dojite ih, razmišljajte o sebi i svojoj bebi kao o predstavnicima cijele ljudske rase na zemlji. Njegujte svoje bebe s takvim srcem. Umjesto brige samo za svoju djecu i njihov izgled, brinite se o djeci drugih ljudi sa srcem ispunjenim ljubavlju, kao da su vaša. Bebe koje su dojile takve majke sigurno će izrasti u velike ljude. Ti rezultati ne moraju odmah biti očigledni, ali nakon prve ili druge generacije, među vašim potomcima će se roditi veliki ljudi koji će moći upravljati svijetom. To je formula.

Daniel91 @ 13:29 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
petak, listopad 28, 2016
Ljudi se danas, u svojim svakodnevnim životima, bore iznutra i izvana na raskrižjima između dobra i zla, te javnog i privatnog. U mnogim slučajevima, kolebaju se između dva puta i na kraju zapadnu u sebični, osobni životni stil. Međutim, oni koji tako čine će nestati. Prema tome, morali bi se pokajati zbog svoje prošle sebičnosti i privatnih života, te morate stisnuti zube i baciti se u javni život. Ljudi osciliraju između ta dva životna stila. Više naginju privatnom životu i završavaju udaljujući se od javnog dobra. To je do danas bio vaš život vjere. Prema tome, svi koji imaju privatni životni stil, moraju se pokajati.

Daniel91 @ 16:41 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, listopad 27, 2016
Prvotno, za one koji slijede nebeske zakone, postoji savjest koja ih brani i štiti od uništenja. Što znači to, da je ona prvobitno postojala? Pošto je Bog prvobitno imao takvu savjest, ljudi su prvobitno od početka stvoreni s takvom savjesti. To nije zakon koji je čovjek smislio. Možete li vašoj savjesti reći: „Činim to jer sam takav“? Ako naredite vašoj savjesti: „Budi takva, jer ja tako želim“, da li će ona slijediti vašu naredbu? Ne možemo znati odakle savjest dobiva naredbe, ali znamo da to nije od nas. Kada shvatimo koliko nas zapravo osjećaji kontroliraju, razumjet ćemo da oni to čine nad javnim i privatnim stvarima.

Daniel91 @ 18:22 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, listopad 26, 2016
Koji su nebeski zakoni? Oni promoviraju javnu pravednost. Privatne stvari pripadaju Sotoni, a javne stvari pripadaju Bogu. Koračajte putem javne pravednosti. Čak i ako vam se svi na tom putu suprotstave, ako vas suprotstavljanja ne smetu, već kroz sve teškoće na kraju prođete ojačani, postat ćete nebeska osoba koja će pozdraviti proljeće.

Daniel91 @ 18:21 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, listopad 25, 2016
Razmišljajte na slijedeći način: ako biste radili deset puta napornije, živjeli biste 700 godina; ako biste radili dvadeset puta napornije, živjeli biste 1400 godina. Trebate raditi dvadeset četiri sata cijelog života. Tek kad tako budete živjeli moći ćete imati plodove i uvećati vaš ljubavni posjed u duhovnom svijetu. Vaše bogatstvo u ljubavi će rasti. Vaš posjed će rasti, a područje vaših aktivnosti će se širiti.

Daniel91 @ 16:19 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, listopad 24, 2016
Svi ćemo jednog dana odbaciti naše fizičko tijelo i preseliti se u duhovni svijet. Dakle, mi kao ljudi rođeni u ovom svijetu, moramo biti spremni za smrt. Izdržite poteškoće da biste oblikovali vaše dobro ja u vašem drugom ja, u vječnom svijetu. Tek kada primite dobru roditeljsku njegu dok ste u majčinoj maternici, rodit ćete se kao dobra i zdrava beba. Na isti način je i vaš život na zemlji sličan vašem životu u maternici.

Prema tome, rastite oblikujući sebe prema Božjem vanjskom obliku, Njegovom srcu i božanskom karakteru. Dok rastete, riskirajte svoj život nadilazeći prepreke.

Daniel91 @ 17:26 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, listopad 23, 2016
Svi moramo umrijeti jednom u životu. Moramo prijeći na drugu stranu, čak i ako se moramo suočiti s najbjesnijom olujom. Nema smisla ni vrijednosti u tome da najveći dio puta trčimo dobro, a da se srušimo pred ciljnom linijom. Što ćete učiniti dok budete stajali na rubu?

Daniel91 @ 18:59 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, listopad 22, 2016
Koji je smisao smrti? Zemaljski život, vrijeme života u zraku, paralelno je s vremenom plivanja u maternici. Mi živimo umotani u zrak. Smrt sama po sebi nije ništa posebno, već je to tek ponovno rođenje u treći život. Taj trenutak prelaska mi zovemo smrt.

Daniel91 @ 23:53 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
petak, listopad 21, 2016
Smrt znači naslijediti elemente ljubavi nakon uništenja fizičkih organa kojima je tijelo vršilo drugi tip disanja. Ljubav je nevidljiva. Vaše nevidljivo ja raste kroz roditeljsku i bračnu ljubav. Zbog toga, upravo kao što embrio treba rasti u maternici kako bi se normalno razvio, na isti način i beba mora ispravno rasti na zemlji, prema Božjim zakonima.

Daniel91 @ 18:05 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, listopad 20, 2016
Ljudi se rađaju iz vodenih dubina. Period u maternici je period života u vodi. Kada se fetus nalazi u majčinoj utrobi, on pluta u vodi. Potrebno mu je, kako živi u vodi, da uvlači i istiskuje vodu. Dakle, živi pomoću crijeva koje je pričvršćeno za njegov stomak.

Kako se fetus hrani? Snabdijeva se preko pupka. Njegov pupak funkcionira kao usta. Dakle, ne trebamo prezirati naš pupak. Pogladite vaš pupak i recite: „Pupče, preuzeo si bolove za mene u prošlosti.“ Ako puno puta pogladite vaš stomak, poboljšat ćete svoje zdravlje. Učinite to. Ako to često činite, postat ćete zdravi. Čak i kada spavate u hladnoj sobi, ako pokrijete pupak, nećete dobiti proljev. Tokom vremena provedenog u maternici, vaš pupak je funkcionirao kao vaša usta. Organ za disanje je onda išao od pupka nagore. Što su slijedeća usta? To su ova ovdje. Nastavljaju se ovuda gore.

Što onda trebamo raditi s pupčanom vrpcom koja je zakačena za pupak? Moramo je odsjeći. Po analogiji, u zračnom svijetu, duhovno ja je zakačeno za fizičko ja, kao embrio u maternici, i hrani se iz fizičkog tijela. Kada fizičko tijelo ostari, duhovno tijelo izlazi i napušta fizičko tijelo. Kad se embrio treba roditi, rađa se na zemlji, gdje postaje objekt ljubavi svoje majke i oca. Slično tome, duhovno ja se mora ponovo roditi kao osoba koja može imati odnos sa vječnim Bogom, koji je njegov duhovni otac. To je u skladu s temaljnim principima i zakonima.

Zemaljski svijet je mjesto gdje se embrio, nakon rođenja, može pridružiti svojem ocu i majci. Ljudi se rađaju u zemaljskom svijetu, gdje mogu razmjenjivati ljubav s majkom i ocem. Slično tome, moraju se roditi u duhovnom svijetu, gdje mogu razmjenjivati ljubav s Bogom, Ocem, koga mogu povezati s beskrajnim duhovnim svijetom.

Daniel91 @ 16:03 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, listopad 19, 2016
Ljudska bića prolaze kroz fazu oblikovanja, rasta i usavršavanja. Prolazimo kroz carstvo vode u majčinoj utrobi, zatim kroz carstvo planete zemlje i na kraju kroz zračno carstvo na nebu. Drugi riječima, ljudi prolaze kroz tri perioda – period vode u maternici, period stogodišnjeg života na zemlji, i na kraju period letenja u zračnom svijetu.

Daniel91 @ 18:55 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, listopad 18, 2016
Smrt vodi do rođenja u Božjoj ljubavi; ali, u ovom svijetu, ljudi uzvikuju u samrtnom hropcu: „Oh, ja umirem!“ Smrt je trenutak kada možete pozdraviti radost koju osjećate jer ste sposobni napustiti carstvo ograničene ljubavi i ući u carstvo neograničene ljubavi. Prema tome, trenutak smrti je trenutak vašeg drugog rođenja.

Da li bi se Bog trebao radovati onom danu kada se rađa vaše fizičko tijelo, ili bi se trebao radovati onom trenutku kada se rađate kao sin koji treba živjeti u ljubavi u drugom, beskrajnom svijetu? Možda se pitate zašto ja govorim o tim stvarima. Ne možete uspostaviti odnos s Bogom ukoliko se ne oslobodite straha od smrti.

Daniel91 @ 15:54 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, listopad 17, 2016
Veoma je prirodno to da težimo biti slični Bogu. Bog također želi da Njegovi sinovi i kćeri budu slični Njemu. Zbog toga mi želimo biti slični Bogu, a On nas želi uzeti sa Sobom. On nam priprema put kako bi nam to omogućio. Prema tome, ljudi se moraju ponovo roditi u tijelu koje im omogućuje da budu slični Bogu. I Bog i čovječanstvo gorljivo iščekuju dan ponovnog rođenja. Takav dan je neophodan. Koji je to dan? To je dan naše smrti.

Daniel91 @ 18:50 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, listopad 16, 2016
Riječ „smrt“ zahtjeva razumijevanje smisla života. Tko vrlo dobro poznaje vrijednost života? Ne oni koji čeznu živjeti. Oni koji su iskusili dubinu života, držeći se Boga, dok su visili na prekretnici života i smrti, oni razumiju.

Daniel91 @ 11:50 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, listopad 15, 2016
Među rođenima na zemlji, postoje ljudi koji žive u nadi i ljudi koji žive nesposobni da se nadaju. Međutim, postoje dvije vrste nade: humanistička nada i nada usredotočena na Boga. Od dana našeg rođenja, odrasli smo misleći kako su grudi naše majke najbolja stvar na svijetu; ali, kad napustimo majčina grudi i nađemo prijatelje, onda mislimo da su prijatelji najbolja stvar. Ipak, završavamo odvajajući se čak i od naših prijatelja.

Kako postajemo stariji, ni ljubljeni roditelji, ni ljubljeni supružnik, ni ljubljena djeca ne mogu u potpunosti zadovoljiti naša nadanja.

Ljudi se nadaju mnogim stvarima, ali na kraju sve te nade iščeznu. Imamo nade za našu obitelj, našu zemlju, čak i za svijet. Međutim, kako starimo, naše nade blijede.

Među onima koji žive na zemlji, nema mnogo ljudi koji žive u čvrstom uvjerenju da nada na koju su ponosni, sva njihova nada, nada bez koje nisu mogli živjeti, vrijedi žrtvovanja njihovog života. Ljudima je suđeno da se moraju boriti i da moraju nadići smrt, nakon što su proživjeli život na ovaj način.

Ljudi u svojim životima njeguju različite vrste nade. Međutim, kada se na kraju suoče sa smrću i odu, oni napuštaju sve nade koje su gajili. Lutaju u potrazi za novom nadom, želeći živjeti sad i odmah. Međutim, kada sretnu smrt, sve njihove nade se izgube i oni upadaju u očaj, dok kreću svojom posljednjom stazom.

Ljudima, iz njihove perspektive, izgleda kao da imaju nadu, ali oni nisu sposobni imati nadu sa kojom mogu ići preko vrhunca smrti.  Bez takve nade, ljudi nestaju. Da li trebamo umrijeti, vjerujući da je to normalni obrazac života, ili trebamo tražiti nadu koja će trajati, smijući se čak i u lice smrti? To su jako važna pitanja o kojima svi ljudi na zemlji danas trebaju razmišljati.

Sve stvari ovoga svijeta će proći. Naše obitelji, nacije, čak i sam svijet će proći. Proći će ideologije i filozofije. Što će preostati? Nada je ta kojom se možemo boriti protiv smrti i pobijediti je. Bez takve nade, slobodno sebe možemo nazvati životnim gubitnikom.

S druge strane, postoji grupa ljudi koja, od rođenja, odbacuju sve nade koje sekularni ljudi žele i sve humanističke stvari, te žive prigrlivši nebesku nadu, vječnu nadu.

Nebo je uložilo nevjerojatne napore da omogući čovječanstvu, koje je dosad živjelo sa svojim zemaljskim, humanističkim nadama, da prijeđe preko praga smrti s novom nadom i da živi s mislima usredotoćenim na vječni svijet. Prema tome, ljudi koji žive životom vjere ne trebaju živjeti sa zemaljskom nadom, već trebaju živjeti sanjajući o vječnom svijetu nade koja može pobijediti čak i smrt.

Daniel91 @ 13:22 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, listopad 14, 2016
Da je stvoren ujedinjen, globalni svijet, u kojem bi se obilježavao Adamov rođendan, dan vjenčanja i dan povratka, ljudska rasa, koja obilježava te dane, bila bi ujedinjeno bratstvo jednog naroda. To jest, oni bi bili ljudi koji žive u jednom svijetu. Da se to ostvarilo, svi običaji iz Adamovog života bi se prenosili kroz povijest čovječanstva, a kultura koja se u to vrijeme formirala naslijeđivala bi se vječno.

Daniel91 @ 16:26 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, listopad 13, 2016
Mi živimo u ovom svijetu; međutim, to nije jedini svijet koji postoji. Postoji također i duhovni svijet. Ovaj svijet i duhovni svijet ne bi trebali biti dva odvojena svijeta, trebali bi biti sjedinjeni.

Gdje bi onda trebalo biti mjesto na koje moramo ići, gdje trebamo živjeti? Naravno, dok fizički živimo na zemlji, mi nastavljamo prema vječnom svijetu. Uobičajeno se ljudi jednostavno rađaju na ovom svijetu, prolaze kroz mladost, dostižu svoju zrelost, ulaze u starost i završavaju svoj život kao što sunce zalazi.

Međutim, oni koji znaju za duhovni svijet shvaćaju da je životni vijek samo trenutak koji proleti u usporedbi s vječnim životom poslije smrti. Pošto je tako, naš životni vijek služi da nas pripremi da pozdravimo svijet vječnosti.

Daniel91 @ 17:50 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, listopad 12, 2016
Svijet je u kružnom kretanju – kada se topi snijeg sa planina, on teče kroz male doline, pa u ocean kroz mnoge potoke i rijeke. Kasnije ulazi u ocean odakle isparava i vraća se da dovrši svoje kruženje.

Sve kruži. Kada se netko vrati, gdje se to vrati? Mi se želimo vratiti na mjesto gdje možemo biti viši i bolji. Nitko ne želi postati manji. Međutim, sav zakon kretanja prirodnog svijeta nalaže da se stvari kroz akciju smanjuju. Kad nešto kotrljamo, onda se to ne kotrlja vječno. Prvo se kotrlja brzo, zatim usporava i na kraju stane.

Daniel91 @ 17:49 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, listopad 11, 2016
Naš životni vijek je suviše kratak. Život je suviše kratak. Čak je i životni vijek od osamdeset godina suviše kratak. To je manje od osam sati, po vremenu duhovnog svijeta. Iz perspektive vječnosti, čak je i manje od toga. Prema tome, snaga istinite ljubavi je velika. Brzina istinite ljubavi je tako velika da je to nepojmljivo.

Daniel91 @ 17:49 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, listopad 10, 2016
Na zemlji imamo roditelje, učitelje i rođake. Imamo načine da takve odnose uspostavimo na zemlji, ali ne i u duhovnom svijetu.

U duhovnom svijetu svi prakticiraju javnu duhovnost u središtu s Bogom. Sve pozicije su jasno odvojene. Tako, oni koji su gore ne mogu sići dolje, a oni koji su dolje ne mogu se lako popeti gore. Izvorno smo trebali ići u duhovni svijet tek nakon što ostvarimo savršenstvo na zemlji. Kad jednom uđemo u sljedeći svijet, to je to. Nema sumnje da ćemo svi jednom umrijeti.

Daniel91 @ 16:59 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, listopad 9, 2016
Ljudi ne žive tisućljećima, niti stoljećima. Svi mi, više ili manje, umiremo unutar jednog stoljeća. Da je među našim brojnim predcima, koji su umrli u različitim vremenima tijekom nebrojenih povijesnih doba, bilo nekih čije su misli bile motivirane općom duhovnošću i sveopćim dobrom, oni bi ostavili iza sebe naslijeđe koje bi trajalo čitavo tisućljeće, iako bi oni sami živjeli manje od sto godina.

Daniel91 @ 10:51 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, listopad 8, 2016
Što je podrijetlo života? To nisam ja. Oboje, podrijetlo i svrha života me moraju nadići. Izvor mog života nije ni u mojim roditeljima, ni društvu, ljudima, niti naciji. Izvor života je u transcendentalnom, apsolutnom Bogu. Motiv se mora čvrsto povezati sa transcendentalnim motivom koji stoji u apsolutnoj poziciji. On se ne treba vezati za čimbenike povijesnih odnosa, odnosa okruženja, ili socijalne čimbenike. Tek kada vaše podrijetlo vežete za transcendentni uzrok, transcendentnu svrhu, moći ćete se izvući, napraviti skok i nadići sve. Morate povezati vaš život s transcendentnim motivom; on ne počinje s vama.

Počeo je s apsolutnim Bogom. Kada se povežete s transcendentnim motivom, čak i ako umrete, to će biti u okviru transcendentnog procesa zbog Božje volje.

Daniel91 @ 16:30 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, listopad 7, 2016
Međutim, mnogi ljudi misle: „Živjet ću do osamdesete. To je to. I kad umrem, onda je kraj.“ Ipak, tokom povijesti je bilo ljudi koji su razmatrali pitanje besmrtnosti. Pitali su se postoji li neki način da se živi vječno, bez smrti. Što su se više držali tog ideala, to su ljudi više razmišljali i pitali se: „Što je smisao života? Zašto se ljudi rađaju, a zatim odlaze, kao putnici u prolazu?“ Zaključili bi: „Život je patnja“, ili: „Život brzo prolazi, kao jutarnja rosa na travi.“ Međutim, kad bi mogli živjeti vječno, ne bi bilo potrebe za takvim riječima.

Daniel91 @ 18:57 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, listopad 6, 2016
Bog ne bi bio Apsolutno Biće da je stvarao ljude koji bi trajali samo nekoliko dana i onda nestali. Stvorio ih je kao dragocjena bića, koja želi vječno viđati i njegovati.

Mi znamo da smo objekt partneri od kojih Bog može dobiti radost. Pošto je On vječan i mi moramo biti vječni. Vječnom Bogu odgovara vječni svijet.

Daniel91 @ 18:56 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, listopad 5, 2016
Ovom tijelu će doći kraj kad bude ukopano u zemlju, onog dana kad umremo. Ako je tako, da li će i naš um, naš život, naše srce, naši ideali, pa čak i naša nada biti pokopani toga dana kad se pokopa i tijelo? Kako bismo našli odgovor na ta pitanja, trebamo imati teoriju sa opsežnim sadržajem, rješenjima, i konačnom i svrhovitom perspektivom.

Sveci, mudraci i brojni osnivači religija zaustavili su se na svom životnom putu, prekinuli tok svojih misli i težnju svoga srca kako bi reflektirali kuda idu, dok su se borili da riješe ova pitanja. Na kraju su pronašli brojna rješenja, ali do dana današnjeg nitko nije pouzdano mogao tvrditi: „Moje je tijelo otišlo na to mjesto. Moj duh, moje srce, moj život i moj ideali su žudjeli da odu tamo; dakle, sva bića na nebu i zemlji bi trebalo da odu tamo.“

Daniel91 @ 18:05 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, listopad 4, 2016
Gdje ćete otići nakon ovog života? To je važno pitanje koje ljudi moraju riješiti. Kroz povijest su nastajale religije i filozofije da bi dale odgovor na to pitanje. Prema tome, vi ne možete poricati kako ste i vi svi, također, zahvaćeni i vođeni tom sudbinom.

S obzirom da je to tako, kuda to naš duh i tijelo žele ići? Zatim, prema čemu streme naši životi i kuda naša srca nastoje ići? Naše želje, nade i ideali – kuda oni nastoje poći? Čak i ako ne možemo razriješiti ta pitanja, u svakom slučaju smo sudbinski predodređeni da idemo nekamo.

Daniel91 @ 16:04 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, listopad 3, 2016
Zemlja također diše i kreće se. Vaše stanice također dišu. Želite li živjeti vječno na zemlji, ili želite živjeti vječno na mjestu koje je utjelovljenje nevidljive ljubavi? Trebate živjeti vječno u svijetu koji je utjelovljenje nevidljive ljubavi. Čak i kada vam se Bog želi prikazati, vašim fizičkim tijelom Ga ne možete vidjeti. Zato vam je potrebno duhovno ja.

Bog je središte nevidljivog duha. Prema tome, On želi ljudima, koji su NJegovi partneri, pružiti sve iz vječnog kraljevstva ideala koje je stvorio.

Daniel91 @ 20:08 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, listopad 2, 2016
Kakva treba biti istinita žena? Ona treba činiti to što od nje traži istiniti muškarac. Ako služi obitelji i plemenu, tad će joj svi susjedi pljeskati.

Daniel91 @ 21:27 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, listopad 1, 2016
Duhovni svijet je svijet izgrađen u središtu s apsolutnim Bogom. Ako taj apsolutni Bog postoji, On je izvor i uzrok svemira. Nema ničega što ne dolazi od Njega. Budući da sve pripada Bogu, sve što pripada Njemu – dijeli iste osjećaje s Njim, i živi u povezanosti s Njim.

Daniel91 @ 18:10 |Komentiraj | Komentari: 0
Koliko je sati
Brojač posjeta
172446
Javno.hr
Kontakt
  • Daniel91
    daniel91cro@yahoo.com
Arhiva
Webhosting
Web hosting
Index.hr
Nema zapisa.