Moj internet dnevnik
Svjetionik
Clicksense
Google oglasi
Silan Bog
Anketa
Da li vjerujete u vjernost prije braka i apstinenciju od seksa?

Anketa
Što je za Vas Bog?


Anketa
Vjerujete li da dobre osobe, koje pomažu i žive za druge, imaju poseban blagoslov u svom životu?Arhiva
Zagreb, vrijeme
O Bogu
O duhovnom svijetu
Blog - travanj 2016
subota, travanj 30, 2016
Velike majke grle i uče svoju djecu biti sposobni izdržati u teškim situacijama kako bi postali bića dobrote koji mogu pokrenuti svijet. To je zato jer su ostvarili nebeski princip po kojem dobrota nikad ne nestaje.

Daniel91 @ 21:56 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, travanj 29, 2016
Želite li biti blagoslovljeni? Želite li vječno živjeti? Tad morate biti ljudi koji će misliti na opće dobro. Odgajajući svoju djecu nemojte ih voljeti samo kao svoju djecu nego kao one koji će služiti kao žrtva za ljude svijeta. Kad grlite i dojite svoje bebe trebate imati stav da vi u poziciji majke predstavljate čovječanstvo i dojite bebe koje također predstavljaju čovječanstvo. Nadalje, nemojte samo voljeti i dojiti svoje bebe nego pokušajte postati majke koje o djeci drugih ljudi misle kao o svojoj. Bebe koje odrastaju na mlijeku takvih majki zasigurno će postati veliki ljudi. To se neće automatski dogoditi, ali ako se takve obitelji šire na prvo, drugo i ostala pokoljenja, među njihovim potomcima rodit će se svjetski voditelji. To je formula. Dogodit će se na taj način.

Daniel91 @ 18:07 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, travanj 28, 2016
Rađate djecu, dojite ih i obasipate nježnošću i ljubavlju, no za koga sve to radite? Trebalo bi da to radite u ime neba i zemlje, zbog naše zemlje i svijeta, zbog Boga. Nebeska sreća koja slijedi Božju ljubav prelazi okvire svijeta i grli nebo i zemlju.

Daniel91 @ 18:05 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, travanj 27, 2016
Ljudski moral naučava da djeca trebaju voljeti svoje roditelje i da supruzi i supruge trebaju voljeti jedni druge i svoju djecu. Jeste li ikada razmišljali radi koga djeca trebaju voljeti svoje roditelje? Jeste li se ikada pitali radi koga supruzi i supruge trebaju jedni druge voljeti i radi koga trebaju voljeti svoju djecu? Ljudi su izgubili Gospodara koji je odgovoran za ljubav. Bog je govorio o beskrajnoj ljubavi. Rekao je da je ljubav ono što će ostati na kraju. Ta ljubav je Božja ljubav. Svi trebate znati za čim čeznete. U voljenju morate imati svrhu. Radi koga volite? Radi dobrobiti Boga. Trebamo voljeti radi Njegove dobrobiti.

Daniel91 @ 18:44 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, travanj 26, 2016
Roditelji rade za dobrobit svoje djece. Nema roditelja koji rade samo da bi sebe prehranili. Kad siromašni roditelji s mnogo djece naporno rade na poljima ili u radionicama, noseći teške terete na leđima ili plijeve polja motikom, to je radi dugotrajne sreće njihove djece. Znoj napornog truda koji kaplje s njihovih čela nije za njihovu dobrobit. Kad se plod tog znoja pomiješa s njihovim srcima punim ljubavi prema svojoj djeci, tu će započeti nova povijest stvaranja. Iako mogu plijeviti polje ili nositi teški teret na radilištu, svaki korak njihovih stopa urezuje novu povijest.

Daniel91 @ 16:39 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, travanj 25, 2016
Muškarci i žene su rođeni kako bi prošli dugogodišnje obrazovanje i postali ljudi poštenog karaktera tako da mogu sresti svog idealnog partnera ljubavi i voditi sretan život. U današnjem svjetovnom društvu ljudi kažu da ne uče kako bi sreli bračnog partnera. No u stvarnosti, u redu je naći dobrog partnera. Ako sa svojim partnerom dijelite prekrasnu ljubav i sretno živite, materijalne stvari i čast sami će doći.

Daniel91 @ 18:22 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, travanj 24, 2016
Vrata sreće otvaraju se za ljude kad stupe u brak. Veoma je dobro učiti da biste otvorili vrata sreće, ali pogrješno je ako učite jedino kako biste zadobili novac ili političku moć. Vaše učenje mora vam omogućiti prakticiranje istinite ljubavi.

Daniel91 @ 15:21 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, travanj 23, 2016
Zašto idete u školu? Gdje želite primijeniti što ste naučili u školi? Mora se upotrijebiti za sreću. Sreća ne bi mogla postojati ako bismo se riješili ljubavi. Stoga, možemo reći da u školu idemo da bismo skratili put koji nas vodi prema ljubavi.

Daniel91 @ 14:29 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
petak, travanj 22, 2016
Roditelji učenicima koji idu u školu govore: «Naporno učite!» To nije lak već težak put. No ipak riječi njihovih roditelja savjet su za njih da bi se pripremili za budućnost. To je ujedno priprema za budućnost kad profesori stanu ispred svojih učenika i marljivo ih uče. Priprema je za budućnost kad farmeri iziđu u polja i naporno rade. To je priprema za izgradnju Božjeg kraljevstva na zemlji.

Daniel91 @ 17:00 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, travanj 21, 2016
Idu li učenici u školu zato jer žele učiti? Ispočetka idu u školu zato jer moraju. Učenici pohađaju osnovnu školu zato jer se boje svojih roditelja a ne jer žele učiti. Svi su takvi u početku. Iako to rade protiv svoje volje vremenom počinju dobivati osjećaj i počinju ići u školu da nešto nauče, čime iznenađuju svoje roditelje. Kad se uhvate u koštac s određenim sadržajem nekog predmeta, to ih potiče pa učenje postaje zabavno. Sama zabava smatra se nečim lošim. No budući da su napravili napor i učili, širi se područje njihovog slobodnog djelovanja. To ih potiče i tjera ih još više učiti. Nema ni jedne osobe koja voli učiti radi samog učenja. Djeca vole učiti zato jer to širi vidike i djelokrug njihovog djelovanja.

Daniel91 @ 18:16 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, travanj 20, 2016
Prema Ivanovom Otkrivenju trebamo biti ili vrući ili hladni, nikad mlaki. U svijetu ljubavi mlaki stav nije u redu. Ako imate srce puno ljubavi, možete čak nekoga ganjati štapom. Dok odgajate djecu, ako se oni ne pridržavaju određenog standarda čak i ako ih volite, trebate se ponekad prema njima hladno odnositi. Ako ih ne izgrdite kad griješe, izgubit će sposobnost razlikovanja dobrog od lošeg. Trebate znati da iako vaš Učitelj može izgledati ljubazno, ja ponekad mogu biti strog. Mogu biti nemilosrdan prema zlu, ali prema dobru mogu biti vruć poput peći od tisuću stupnjeva

Daniel91 @ 17:10 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, travanj 19, 2016
Mislite li da su Adam i Eva u Edenskom vrtu imali prijatelje? Ako je Adam imao prijatelje, to ja bila samo Eva. Bio je još samo Bog. Bog nije želio da budu prijatelji s arhanđelom koji je bio sluga. No, ipak, uništeni su jer su se sprijateljili s pogrješnom osobom. Dakle, roditelji trebaju biti najbolji od svih učitelja, najbolji od svih prijatelja i najbolje izraziti sve oblike ljubavi. Ljubav počinje od Boga. Zbog toga partnerska ljubav u konačnici dolazi od roditelja.

Daniel91 @ 18:48 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, travanj 18, 2016
Tko su najbolji prijatelji vaše djece? To nisu mladi dečki iz susjednog mjesta. Njihovi najbolji prijatelji nisu nitko drugi nego njihovi roditelji.Tako treba biti. Štoviše, djeca trebaju više voljeti svoje roditelje nego prijatelje. Tako trebate razmišljati. Prema tomu, roditelji moraju biti najbolji prijatelji i najbolji učitelji svoje djece.

Daniel91 @ 17:47 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, travanj 17, 2016
Odakle dolazi ljubav? Nikad od nas samih već od našeg partnera. Bez partnera ljubav se ne može pojaviti. U čovječanstvu žena nadopunjava muškarca, a djeca svoje roditelje. Ljubav se ne ostvaruje bez partnera.

Daniel91 @ 15:49 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
subota, travanj 16, 2016
U vašim obiteljima trebate postići da vaša djeca misle da su njihova mama i tata veći od bilo kojeg kralja ili kraljice na svijetu. Ujedno im morate pokazati da su njihova majka i otac međusobno bliski na jedinstven i neponovljiv način u svijetu.

Nadalje, trebate usaditi tradiciju u najdublji dio svoje djece tako da oni mogu reći: «Najviše na svijetu ponosni smo na našu majku i oca.»

Ako vaša djeca, koja odrastaju u vašoj obitelji bez suza, svjedoče takvim prizorima u izvanjskom svijetu sigurno će osjećati: «Zasigurno, naša mama i tata najbolji su na svijetu! Uistinu su veliki i sveti ljudi!» Da bi se to dogodilo, trebate im biti primjer. Trebate razviti takve roditeljske spone da vam se vaša djeca mogu diviti iz dubine svog srca i time uspostaviti bezuvjetna obiteljska pravila i tradiciju. Čineći to, njihova djeca u idućoj generaciji će reći: «Stajat ćemo u istoj poziciji kao naši roditelji!»

Daniel91 @ 15:44 |Komentiraj | Komentari: 7 | Prikaži komentare
petak, travanj 15, 2016
Što roditelji trebaju učiniti? Trebaju učiti svoju djecu na takav način da se braća i sestre mogu voljeti kao što se vole njihova majka i otac. U isto vrijeme, trebaju ih učiti: «Kao što mi volimo naciju i vi je trebate tako voljeti». Tada neće trebati učiti ništa drugo. Kad molite, zamolite Boga neka i vaša djeca idu istim putem kao i vi.

Daniel91 @ 18:47 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, travanj 14, 2016
Kad učite svoju djecu nemojte im samo reći: «Budite veliki ljudi», već radije recite: «Živite tako i tako da biste postali veliki ljudi». Očevi trebaju ispuniti svoju odgovornost kao očevi, a starija braća i sestre trebaju ispuniti svoju odgovornost kao stariji. Drugim riječima, ako postanete ljudi koji znaju kako prepoznati put kojim idu istiniti muškarci i žene u skladu s nebeskim zakonom, ne mislite li da će se pojaviti put kojim ćete ići slijedeći Princip i tako postati građani jedne nacije?

Daniel91 @ 16:46 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, travanj 13, 2016
Roditelji ne mogu prisiliti svoju djecu biti odana i vjerna djeca samo zato što im to kažu. Roditelji moraju biti u stanju u svojoj djeci probuditi srce koje želi biti odano i vjerno. Te se stvari neće dogoditi jednog jutra nego nakon dugog razdoblja utjecaja i uvjeravanja. Što znači izvršiti utjecaj? Roditelji trebaju pokazati primjer u svakodnevnom životu tako da djeca mogu slijediti njihov put. Trebate biti pravi stručnjaci u primjeni tih stvari u praksi.

Daniel91 @ 18:39 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, travanj 12, 2016
Učeći svoju djecu roditelji trebaju prvo biti primjer. Prije nego što svoju djecu uče prakticirati odanost i vjernost, oni prvi trebaju biti odana i vjerna djeca. Vi sami morate biti odani i vjerni sinovi i kćeri u skladu s nebeskim zakonom tako da se otuda može uspostaviti nebeska tradicija odanosti i vjernosti. Naučite ih biti odana i vjerna djeca upravo kao što njihovi roditelji primjenjuju odanost i vjernost u obitelji i biti domoljubi upravo kao što su se njihovi roditelji borili za naciju čak i u očajnim situacijama.

Daniel91 @ 18:38 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, travanj 11, 2016
Da bi obrazovali svoju djecu, roditelji trebaju prvo prakticirati svoje riječi. Trebaju pokazati primjer odanosti Božjoj volji. Na taj način, trebaju stvoriti atmosferu u kojoj, što god roditelji kažu, njihova će ih djeca poštivati i nikad im neće grubo odgovarati. Inače ih njihova djeca neće slijediti.

Daniel91 @ 18:45 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, travanj 10, 2016
Što je najvrednije bogatstvo koje ostavljamo iza sebe?  Božja ljubav i istinita roditeljska ljubav, koje se ne mogu naći u izvanjskom svijetu, najveće su nasljedstvo koje možemo prenijeti na svoju djecu. Moramo ih dobro obrazovati o Bogu i o tome kako izgleda Božja ljubav. Kako naša djeca ne znaju puno o tome, trebamo biti roditelji koji će ih voljeti kao što ih Bog voli, tako da Ga mogu pronaći kroz nas.

Daniel91 @ 15:43 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, travanj 9, 2016
Što je sadržaj istine? Koliko god velikim netko bio, ne može biti na mjestu vaših roditelja, supružnika ili djece. Koja je najveća istina od svih? Roditelji, supružnici i djeca. Nema ništa više od toga. Što je središte te istine? Ljubav. Iz takve principijelne točke gledanja, što je središte najveće istine? Ljudi kažu da je Bog Prvobitno Biće istine, dobrote, ljubavi i života. Što to znači? Svi oni znače isto. Istina se ne može ostvariti bez ljubavi i života. Oni koji žele postati ljudi koji mogu govoriti o pravoj istini trebaju imati volju i želju za istinom u svojim životima. Želja se nalazi u međusobno suprotnoj poziciji vašem standardu osobnosti. Što je jezgra? Kao Prvobitno Biće života, ljubavi i istine kakvo je biće Bog? On je istovremeno Otac i Majka čovječanstva. Roditelji su jezgra.

Daniel91 @ 14:22 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, travanj 8, 2016
Ako ste jedno s Bogom unutra i izvana, bit ćete veoma učeni ljudi i bez učenja. Više ćete biti obrazovani nego kroz znanstvena istraživanja. Kakve su strukture nebo i zemlja? Kakvo je ustrojstvo duhovnog svijeta? Kakva je struktura ljudskog života? Čak i mali insekti idu tražiti i pronalaze hranu kad se izlegu; isto tako gospodari tvorevine ne pronalaze hranu ili znaju o životu i smrti kroz učenje. Oni bi to odmah trebali znati. Trebali smo biti tako šarmantni i sposobni ljudi no zbog pada nismo to postali. Iako smo pali naša prvobitna priroda i dalje djeluje u odnosu subjekt i objekt partnera. Budući da to prekriva prljavština koja se nakupila nakon pada, djelovanje naše prvobitne prirode bit će snažnije kad se nečistoća ukloni. Kad se ta nečistoća potpuno ukloni, prvobitna priroda će izbiti van. Do sad su ljudi tražili način da se to dogodi.

Daniel91 @ 18:09 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
četvrtak, travanj 7, 2016
Nebo je svijet srca. To nije nebo religijskih doktrina ili religijskih denominacija već srca. Zašto Bog na zemlji želi pronaći svoje građane i sljedbenike? Da bi ih učinio Svojim sinovima i kćerima. Kakve sinove i kćeri Bog želi odgojiti? One kojima može otvoriti Svoje srce i reći: «Tako i tako se osjećam.»

Daniel91 @ 18:08 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
srijeda, travanj 6, 2016
Kakvo obrazovanje roditelji trebaju pružiti svojoj djeci? Ne obrazovanje znanja već ljubavi. Djeca trebaju biti obrazovana kroz jedinstvo njihovog oca i majke. Roditelji trebaju učiti svoju djecu da Bog voli njihovog oca i majku, da majka voli oca, da otac voli majku, da ja volim svoje roditelje u isto vrijeme dok oni vole jedno drugo, i dok vole mene. Tako su Adam i Eva na samom početku trebali primiti obrazovanje ljubavi od Boga u središtu s Njegovom ljubavi. Gdje je izvor toga? Ne počinje s ljudskim bićima. Budući da je Bog Roditelj, On treba obrazovati Adama i Evu o ljubavi. Na temelju čega Adam i Eva postavljaju svoj standard vrijednosti? Na temelju Božjeg obrazovanja ljubavi. Do kojeg vremena se trebaju obrazovati u ljubavi? Trebaju odrastati u roditeljskoj ljubavi dok ne postanu sposobni uvidjeti cjelokupan standard vrijednosti koji poznaje njihov Otac; drugim riječima, sve dok ne postanu zreli. No u Bibliju nema zapisa da su Adam i Eva odrastali primajući Božju ljubav. Nema spomena o tome da su primali ljubav već njihova priča počinje s uznemirujućom pripovijesti o tome kako su pali. To je pokvarilo sve. Je li onda postojao standard po kojem je Bog Adama i Evu mogao obrazovati u ljubavi? Bez toga nije moglo biti ni Božjeg ideala. Pitanje je kakav treba biti standard obrazovanja ljubavi.

Želimo otići u nebo, ali tamo ne možemo primiti takvo obrazovanje. Moramo ga primiti ovdje na zemlji prije nego odemo tamo. Ako nam to obrazovanje nije dano ovdje na zemlji, to će biti veliki problem. Koje je to obrazovanje?

Daniel91 @ 17:07 |Komentiraj | Komentari: 4 | Prikaži komentare
utorak, travanj 5, 2016
Što je razlog da od svojih roditelja primate ljubav? Zato jer se otac i majke oslanjaju jedno na drugo i vole zbog vas. Razumijete li? Kad se tom motivacijom braća i sestre vole, njihova se ljubav neće promijeniti. Slično, kad na svojeg bližnjeg budete mislili kao na sebe, razvit će se dobro društveno okruženje. Obitelj je stupanj oblikovanja, društvo je stupanj razvoja a nacija stupanj usavršavanja. Morate proći kroz sva tri stupnja. Sve obitelji moraju biti zajedno povezane.

Daniel91 @ 18:17 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
ponedjeljak, travanj 4, 2016
Kad su povezani s Bogom kao središtem, djeca mogu izraziti ljubav jedni prema drugima na mnogo različitih načina. Starije dijete treba voljeti mlađeg brata ili sestru isto onako kako su njega voljeli roditelji. U obitelji koja je ujedinjena na osnovi istinite ljubavi, ljubav će cvjetati i postati ljubav za društvo i ljubav za naciju. Na taj način postat će ljubav cijelog svijeta.

Daniel91 @ 18:15 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
nedjelja, travanj 3, 2016
Redoslijed i tradicija ljubavi za onog u poziciji starijeg brata, kao predstavnika roditelja, jest žrtvovati se i roditeljskom ljubavi voljeti svoju mlađu braću i sestre. Pozicija starijeg brata donosi i odgovornost da pati najviše od svoje braće i sestara. Isto je i s pozicijom roditelja, koji najviše pate radi dobrobiti djece. Kad roditelji liju suze i žrtvuju se za dobrobit svoje djece, djeca će prirodno željeti slijediti roditelje.

Daniel91 @ 12:14 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
subota, travanj 2, 2016
Djeca treba biti u stanju reći svojim majkama i očevima: «Naša majka i otac najbolji su na svijetu. Oni su u poziciji Boga!» Kad djeca vide nepromjenjivo srce i ljubav između svojih roditelja i kažu: «Učit ćemo od njihove ljubavi i također se međusobno ujediniti», ostvarena je idealna obitelj. Kad djeca odrastu i postanu mlade odrasle osobe, počinju tražiti partnera s kojim njihov um i srce mogu biti jedno. To se ostvaruje u braku u kojem muškarac i žena potpuno uvažavaju jedno drugo i teže uspostaviti standard ljubavi i srca. Trebate imati obitelj u kojoj se majka i otac mogu sjediniti s Božjim srcem i ljubavi tako da djeca mogu učiti od roditelja i također se sjediniti s Božjim srcem i ljubavi.

Daniel91 @ 19:12 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
petak, travanj 1, 2016
Kakva treba biti ljubav među djecom? Što trebaju uzeti kao standard ljubavi? Braća i sestre trebaju se voljeti onako kako se vole njihovi otac i majka. Od koga trebamo učiti o ljubavi? Trebamo učiti od svojih roditelja.

Daniel91 @ 17:50 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
Koliko je sati
Brojač posjeta
172446
Javno.hr
Kontakt
  • Daniel91
    daniel91cro@yahoo.com
Webhosting
Web hosting
Index.hr
Nema zapisa.